Sintomas ng pagdating ng regla

Ito ang buwan na iniatas para sa obligadong pag-aayuno.Sa Islam ay mayroong mga espesyal na alituntunin patungkol sa tatlong uri ng pagdurugo na nararanasan ng mga kababaihan, ang mga iyon ay ang buwanang dalaw, pagdurugo matapos ang panganganak, at ang pagdurugong hindi normal.Ang dugo matapos ang panganganak ay halos laging matingkad din ang kulay.Ang banal na karunungan ay nilibri ang mga kababaihan na hindi muna sila gagawa sa ilang gawaing pagsamba dahil sa ilang kadahilanan na may kinalaman sa pagdurugo.Ang pagkawala ng dugo dahil sa pagreregla ay paibaiba sa bawat buwan.Kadalasang gumagamit ang mga kababaihan ng pasador o maliit na bilo bilang pangsalo ng dumadaloy na dugo.Dapat na maunawaan ng mga kababaihan ang mga hatol o pasya patungkol sa bawat uri na mga ito kaugnay sa kanilang pamamahala sa mga importanteng aspeto ng pagsamba tulad ng pagiging malinis at dalisay, pagdarasal at pag-aayuno.Sisikapin ng araling ito na maipaliwanag ang mga mahahalagang hatol na may kinalaman sa bawat klase ng pagdurugo.

sintomas ng pagdating ng regla-80sintomas ng pagdating ng regla-68sintomas ng pagdating ng regla-44sintomas ng pagdating ng regla-67

Matinding dami ng pagdurugo: Kung nakabababad ka nang 2 regular na pad bawat 2-oras nang magkasunod matapos mong maisip na napalipas mo ang pagbubuntis, ito ay sobrang tinding pagdudugo.Ang pinakamahusay na paraan para malaman kung ikaw ay buntis ay ang pagbisita sa isang doktor.Hindi ito epektibo sapagkat ang sperm kahit pa nasa labas ng puwerta ng babae ay puwedeng makapasok sa pamamagitan ng natural lubrication ng vagina o ang natural na likidong nagpapadulas sa puki ng babae. Imposibleng mabuntis ang isang babae kung hindi makakapasok ang sperm ng lalaki sa kanyang puwerta.Ang mga sumusunod ay mga gawaing ipinagbabawal sa panahon ng buwanang dalaw o regla at matapos ang panganganak: Ang isang babae na nasa panahon ng regla o pagdurugo matapos ang panganganak ay pansamantalang hindi magdarasal, mapa-obligado o ang mga boluntaryong pagdarasal, at ang mga pagdarasal na hindi niya naisagawa sa kadahilanang ito ay hindi niya babayaran pa pagkatapos.Kung pumatak ang kanyang dugo sa oras na nag-umpisa na ang oras para sa isang partikular na pagdarasal, halimbawa, kalahating oras matapos ang oras ng Dhuhr, pagkatapos ng kanyang pagdurugo ay dapat nyang palitan ang Dhuhr dahil nasa estado na siya ng pagkadalisay ng maging obligado para sa kanya ang pagdarasal.

Leave a Reply